Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Shadow
Slider


     

Kniha: Našima očima

Našima očima - ZŠ JAK K. VaryKniha vznikla v elektronické podobě
(ve formátu PDF)
v prosinci 2021 v Karlových Varech
a je dílem kolektivu autorů.

Kniha je k dispozici ZDE

po út st čt so ne
4
8
9
11
15
16
18
19
22
23
27
29
30

Webináře pro rodiče

WEBINÁŘE V RÁMCI DIGITÁLNÍ GRAMOTNOSTI

Ochrana dětí ve virtuálním světě
termín a čas: 27.1. nebo 28.2.2022 od 17:00 – 19:00 hod

Praktické nastavení rodičovské ochrany
termín a čas: 11.4.2022 od 17:00 - 18:30 hod

Praktické nastavení profilu na sociálních sítích,
pravidla chování a zneužití profilu
termín a čas: 28.4.2022 od 17:00 - 18:30 hod

Dezinformace, kybernemoci, nebezpečný software,
autorská práva
termín a čas: 2.5.2022 od 17:00 - 18:30 hod

více informací ZDE

Přání k novému roku 2022

PF20220102Chceme všem žákům, rodičům, našim zaměstnancům i Vám, kdo sledujete naše webové stránky, popřát do nového roku především pevné zdraví! Rádi bychom, aby pandemická opatření co nejméně rušila vzdělávání i každodenní život; abychom v naší škole také v roce 2022 mohli rozvíjet schopnosti a dovednosti, sportovat i zpívat; abychom byli všímaví k sobě i druhým; vnímali své pocity a mluvili o nich; abychom lidem naslouchali a vstřícně s nimi komunikovali; abychom i v zátěži našli sílu; abychom posilovali vůli a zdravé sebevědomí; abychom vnímali svou odpovědnost za to, co každý děláme.

OPATRUJTE SE!

Opatření k testování od 3.1. 2022

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
zde najdete shrnutí důležitých informací k opatřením, která jsou nařízena od 3. 1. 2022 Ministerstvem zdravotnictví ČR a prezentována médii.

  1. Žáci se testují antigenním způsobem od 3. do 16.1. 2022 dvakrát týdně a to všichni (včetně očkovaných nebo v ochranné lhůtě), testujeme pondělí a čtvrtek. Od 17. 1. 2022 probíhá antigenní testování žáků každé pondělí.

  2. V případě pozitivního testu obdrží žák ve škole potvrzení a s ním jdete přímo na testovací místo pro PCR testování.

  3. Ostatní žáci zůstávají do potvrzení PCR testu žáka (dle bodu 2) ve škole, nosí všichni roušky po celou dobu výuky a každý den se testují před začátkem vyučování.

  4. V případě potvrzení pozitivity hlásí škola žáky Krajské hygienické stanici a ta následně kontaktuje rodiče s oznámením případné karantény a žádankou na PCR test. V případě negativního výsledku se situace vrací k běžné výuce.

  5. Pokud chtějí rodiče být testování žáka přítomni nebo využít k tomu svůj test, mohou tak učinit v sekretariátu školy v testovací dny od 7:15.

  6. Alternativou je potvrzení, že žák absolvoval nejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem nebo nejdéle před 24 hodinami rychlý antigenní test (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený poskytovatelem zdravotních služeb s negativním výsledkem.

Veškeré informace najdete podrobně také >> ZDE <<

Omezení ve školní jídelně

Z provozních důvodu dochází v týdnu od 24.1 do 28.1.2022 ke změně jídelníčku - vaří se pouze 1 jídlo.

Děkujeme všem strávníkům za pochopení 

Jak jsme slavili Vánoce 2021

Mimořádná opatření letos nedovolila uspořádat celoškolní vánoční besídku, tak jsme si ve středu 22.12.2021 užili vánoční čas jinak. Poslední den školy si žáci jednotlivých tříd připomněli vánoční tradice nebo v rámci nového projektu "Filmové minuty" zhlédli filmy podle literárních předloh. Další část tvořily třídní besídky a starší žáci rozezpívali a roztančili celou školu přes školní rozhlas nebo společné online prostředí. Podívejte se, jak jsme si to užili!

"RESTART" SRPŠ

Ve čtvrtek 16. 12. 2021 se uskutečnila schůze delegátů tříd, která zvolila nové vedení SRPŠ. Předsedkyní se stala paní Bc.Tereza Ruth, dalšími členy rady spolku jsou paní Zuzana Kopfstein a Jana Šináglová. Schůze delegátů se konala po delší pauze a potvrdila nejen nové vedení, ale rozhodla se podpořit další společné plány ve spolupráci se školou. RESTART SRPŠ se povedl! Děkujeme všem rodičům i učitelům, kteří k tomu zdárnému kroku pomohli.

Škola se těší na další vzájemnou spolupráci. Rodiče žáků prosíme o úhradu příspěvku SRPŠ pro školní rok 2021/22 do 31. 1. 2022 na číslo účtu spolku: 5437666369/0800. Jako variabilní symbol prosím použijte tentýž variabilní symbol, jako máte pro školní online pokladnu. Zaplacením příspěvku se stáváte platným členem spolku. Další informace o SRPŠ naleznete zde na webu v záložce ŠKOLA.

Mikulášská nadílka byla i letos!

Kooperativní klima podporujeme mezi žáky stále.
V pondělí 6.12.2021 navštívil některé třídy opět Mikuláš s anděly a čerty. Děti mohly na chvíli zapomenout na trable s karanténami a distanční výukou. Děkujeme rodičům, že pomohli připravit mikulášské balíčky.

mikulas karlovy vary

Gratulujeme ke sportovnímu úspěchu!

Žák Jan Ruth ze třídy 3.B reprezentoval svůj karate tým i naši školu v Českých Budějovicích během víkendu 4. a 5. prosince 2021! Získal bronzovou medaili Mistrovství České republiky v karate v kategorii kata team žáci 7-10 let. Poprvé startoval na nejvyšší soutěži v ČR. GRATULUJEME a přejeme hodně dalších sportovních úspěchů.

RUTH web

Třídní schůzky - listopad 2021

Vážení rodiče,

děkujeme za Vaši účast na podzimních třídních schůzkách, které se konaly ve čtvrtek 11. listopadu 2021.

Jsme rádi, že se opět při třídních schůzkách podařilo obnovit činnost SRPŠ a delegáti tříd se sejdou na své schůzi dne 16.12.2021 v 16.30 v budově školy. Prosíme, abyste jako členové spolku SRPŠ uhradili příspěvek na účet spolku dle pokynů třídního učitele. Variabilní symbol je shodný se symbolem do školní online pokladny.

Pro zájemce z řad rodičů i žáků 9. ročníků proběhlo při třídních schůzkách setkání se zástupci středních škol. Individuálně lze informace získat i nadále u kariérové poradkyně Ing. Hančové.

Vánoční dárek pro všechny naše žáky

Nový stůl na stolní tenis (druhý), stolní "fotbálek" a sadu pomůcek na cvičení jsme pořídili jako vánoční dárek pro přestávkové pohybové aktivity našich žáků. Jsme rádi, když sport a pohyb naše žáky baví!

evakuace web

Nácvik požární evakuace

V pátek 8.10 v 8.10 jsme vyzkoušeli po tříleté opravě elektroinstalace NÁCVIK POŽÁRNÍ EVAKUACE s novou požární sirénou.
Nácvikem jsme prověřili naše schopnosti správně zareagovat v krizové situaci. Zkouška připravenosti našich žáků a zaměstnanců proběhla v čase 5 minut a 30 sekund. Na řádný průběh dohlíželi  bezpečnostně odpovědní pracovníci.

Děkujeme našim žákům a všem pracovníkům školy za skvěle zvládnoutou ukázku discilíny a respektu! 

evakuace web

Pomůžeme našim žákům!

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi spustilo Národní plán doučování, jehož cílem je pomoci dětem zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19. Naši pedagogové i naše paní vychovatelky se aktivně zapojili do této pomoci vašim dětem, aby i navzdory omezením, která pandemie přinesla, byly připraveny na úspěšné pokračování ve svém vzdělávání.

Doučování probíhá mimo vyučování v malých skupinkách, kde je žákům věnována individuální péče – každému se dostane, co potřebuje. 

Informace vám rádi podají vaši třídní učitelé.

Trenéři do škol aneb Rozhýbejme naše děti!

Pod záštitou Národní sportovní agentury se naše škola zapojila do Projektu, kdy v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni budou v tandemové výuce působit profesionální trenéři, kteří představí našim žáčkům sporty jako florbal, fotbal, atletiku, basket, volejbal , gymnastiku, karate nebo třeba golf. Především však jde o maximální rozvoj pohybových aktivit v duchu těchto sportů. Chceme tak rozhýbat naše nejmenší a vytvořit vztah k pohybu, který se formuje od 3 do 10 let.

Pasování na čtenáře v Městské knihovně v Karlových Varech

Během měsíce září 2021 byli naši druháčci v Městské knihovně v Karlových Varech pasováni na čtenáře. Museli nejdříve vzbudit z tvrdého spánku královnu Knihomilu a pak předvedli, jak umějí hezky číst. Po slavnostním slibu je  Alfons ze Čtenářova pasoval na rytíře řádu čtenářského. Na fotografie z této akce se můžete podívat ZDE.

 


Co se dělo na schůzce Ekotýmu a žákovského parlamentu ve školním roce 2021/22?


Zápis z 1. schůzky konané dne 15. září  2021 najdete zde.

Veškeré konané schůzky ve školním roce 2021/22 najdete ZDE v odkaze.

______________________________________

"Pastelkovné"

Magistrátu města Karlovy Vary děkujeme za finanční dar ve výši 1000 Kč pro
každého našeho prvňáčka, tzv. PASTELKOVNÉ. Žákům budou nakoupeny pomůcky a
potřeby pro jejich první školní rok.

Beseda s olympijským vítězem 

Dne 15. 9. 2021 se žáci naší školy pod vedením pana učitele Slabyhouda zúčastnili besedy s olympijským vítězem ve vodním slalomu Jiřím Prskavcem a jeho trenérem a otcem J. Prskavcem st.

Besedu pro karlovarské školy a karlovarské sportovní organizace připravilo statutární město Karlovy Vary. Velice děkujeme za úžasný zážitek!
 
Fotografie z besedy najdete ZDE

Seminář pro rodiče

Vážení rodiče,

místní akční skupina KV Vás v říjnu a listopadu zve naším prostřednictvím na zajímavý seminář. Rádi doporučíme, neboť jej absolvovali i naši pedagogové.

Lektor: Ing. Aleš Procházka, akreditovaný trenér paměti.

Podrobnou pozvánku na tento seminář najdete ZDE v odkaze.

Registrace do školní online pokladny

Vážení rodiče nových žáčků,

školní rok brzy začíná. Prosíme rodiče, prvňáčků, nových šesťáků a dětí přípravné třídy, aby se zaregistrovali zde na webu školy do školní online pokladny pod ikonou Školní program. Děkujeme a těšíme se na Vás již brzy.

 

Vaše škola

Provoz školní družiny ve školním roce 2021/22

Od 2 .9. 2021 využívají rodiče dětí z 2. - 5. tříd čipový systém BELLhop k vyzvedávání svých dětí ze školní družiny.

Vyjímka - rodiče dětí z 1. tříd a přípravného ročníku využívají zatím dvěřní hlásku (zvonek) a budou vychovatelkou vpuštěni do prostor školní družiny - viz. rozpis na dveřích.

Pozor - děti z tříd 4. A, části 4. B a z 5.C budou v září dočasně umístěni ve škole - třída 5.C (přízemí)

Jak vyzvedávat děti ze školní družiny -  NÁVOD!

Vážení rodiče!

Z důvodu zvýšení bezpečnosti při vyzvedávání dětí používáme od dubna 2021 nový čipový systém BELLhop. 

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT?

* k vyzvednutí dítěte potřebujete identifikační čip
* čip zakoupí zákonný zástupce dětí navštěvujících       ŠD
* čip je na jméno osoby, která dítě vyzvedává
* počet čipů pro rodinu není omezen

Celý podrobný návod najdete ZDE v prezentaci.

 

Obhájili jsme titul Ekoškola

Převzali jsme certifikát Ekoškola na další 3 roky!

Gratulujeme našemu Ekotýmu, který dne 18. června 2021 vyslal své zástupce (Věra Skořepová, 4.A; Radim Knápek, 6.A a Tom Bauer, 8.A) v doprovodu paní učitelky Věry Bartošové na Staroměstskou radnici do Prahy k dlouho očekávanému slavnostnímu předávání certifikátu obhájeného titulu Ekoškola za období 2020 - 2023.

Bohužel kvůli epidemiologickým nařízením nemohl jet celý Ekotým. Akce se také uskutečnila o rok později, než bylo plánováno. Nevadí!

Děkujeme všem za celoroční práci v Ekotýmu.

Celý článek naleznete ZDE.

Fotogalerii ke článku naleznete ZDE.

Křesadlo

Vybraní žáci z dobrovolnické skupiny Jakomáček se letos již podvanácté jako spoluorganizátoři zúčasnili slavnostního  ocenění účastníků soutěže dobrovolníků České republiny s názvem Křesadlo. Replika křesadla byla letos předávána v karlovarském hotelu Imperial za podpory několika reagionálních neziskových organizací. 

Žákům vedených paní učitelkou Radkou Hodačovou velmi děkujeme za příkladnou reprezantaci školy v této dobrovolnické iniciativě a oceněným účastníkům srdečně gratulujeme! Děkujeme, že se stávají příkladem v oblasti dobrovolnictví pro naše děti.

Příběhy našich sousedů

15. 6. 2021 proběhlo na naší škole závěrečné hodnocení dalšího ročníku Příběhů našich sousedů, projektu neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií    a kvart víceletých gymnázií. Letošní ročník byl vzhledem k epidemiologické situaci atypický, přesto se jej naši žáci zhostili na výbornou. Poděkování patří dvěma skupinám ze třídy 8. B.

S projektem a výsledky prácí se můžete seznámit ZDE.

Výročí školy

Od 1. června 2021 zdobí vestibul naší školy pamětní deska pana Petra Vejvody, kterou škole daroval jako její bývalý žák a dnešní sponzor u příležitosti 50. výročí jejího založení.
Oslavu krásného jubilea jsme z důvodu pandemie posunuli o rok. Ve spojení se Dnem dětí a Dnem otevřených dveří jsme prožili báječný den plný her, kvízů a sportu.
Historii školy připomněla výstava dobových i aktuálních fotografií, se kterými pomohla maminka našich žáků paní Petele.
Pozvání na slavností odhalení pamětní desky přijali zástupci zřizovatele, rodičů, žáků a zaměstnanci školy.
ZDE přinášíme několik fotografií z celého dne.

Hledáme nové kolegy do našeho kolektivu!

V současné době hledáme kolegy na pozice:

Učitel(ka) matematiky

Učitel(ka) ICT

Učitel(ka) pracovních činností

Učitel(ka) dějepisu

Učitel(ka) výtvarné výchovy

Učitel(ka) anglického jazyka

Učitel(ka) českého jazyka

Učitel(ka) fyziky

Více informací na tel. čísle: 777 337 052, 702 263 547

Pochvala našim žákům 

Dne 4. června 2021 byli Městskou policií V Karlových Varech oceněni žáci naší školy – jmenovitě Martin Neumann a Jan Jirsa ze 4. A a Vojtěch Benda z 5. B. Jmenovaní našli venku několik použitých injekčních stříkaček, telefonicky nález ohlásili městským strážníkům, uvedli místo nálezu a vyčkali na místě do příjezdu hlídky.  Strážníci velmi ocenili správný způsob, jakým chlapci postupovali, a odměnili je drobnými dárky.  

DŮLEŽITÁ INFORMACE ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Od čtvrtka 3. 6. 2021 do konce školního roku 2020/2021 budou z důvodu rekonstrukce elektroinstalace umístěna všechna oddělení školní družiny do hlavní budovy školy. Změní se systém vyzvedávání dětí – BELL HOP po tuto dobu nebude využíván.

Své děti si budou rodiče vyzvedávat prozvoněním mobilu paní vychovatelce nebo dalším s paní vychovatelkami domluveným způsobem u hlavního (horního) vchodu. Dítě přivede rodičům ke dveřím pověřená osoba.

Ranní družina bude nadále v provozu, pouze se také přesouvá do hlavní budovy školy.

Velice děkujeme za vstřícnost a pochopení!

 

Boj proti rakovině

Každý rok v květnu probíhá tradiční celostátní charitativní sbírka Květinový den. Zakoupením žlutého květu měsíčku lékařského přispívají lidé na boj s rakovinou a zkvalitnění života onkologických pacientů. Tato sbírka však nemohla díky koronavirovým opatřením proběhnout obvyklým způsobem.
Primátorka města Andrea Pfeffer Ferklová se rozhodla podpořit akci Boj proti rakovině tím, že za každý kamínek nazdobený žlutou kytičkou a předaný na recepci MMKV, Město přispěje na účet Ligy proti rakovině částkou 20 Kč.
Tuto výzvu jsme nemohli nechat bez povšimnutí. A tak jsme poslední květnový týden sbírali kamínky a barvili. Podařilo se nám jich namalovat 235

Fotogalerii z malování kamínků najdete ZDE.

Fotosoutěž 2021 

2. ročník Fotosoutěže žáků naší školy zná své vítěze! Jan Ruth ze 2.B, Irena Luprichová ze 4.B a Barbora Karásková z 8.A jsou jména výherců tří věkových kategorií. Žáci získali ocenění za fotografie s názvem Hlemýžď, Motýl a Voda v lese. Celková výsledková listina je vyvěšena ve vestibulu školy. Děkujeme zúčastněným žákům za poslané příspěvky, které porota vybírala a ohodnocovala v průběhu celého jara 2021. Ocenění patří všem autorům fotografií, neboť Vaše příspěvky byly úžasnými originály inspirované skvělými nápady a motivací.Ceny za nejlepší fotografie obdrží žáci v první polovině června. 

Soutěže se zúčastnilo celkem 115 fotografií,  k tomu15 fotografií poslaly také učitelé školy! 

Přehlídku těch nejúspěšnějších fotografií si můžete prohlédnout ZDE.

A kdo vybíral? Porotu tvořily profesionální fotografka Stanislava Petele a za školu paní Radka Hodačová, Věra Bartošová a Monika Kaválková, která celou soutěž již podruhé organizačně zajistila.  

Již nyní Vás zveme do 3. ročníku, který plánujeme přesně z rok! Proto využijte i prázdniny k FOCENÍ! K zaslání příspěvků budete včas vyzváni.

Aktualizace: Volejbalisté Karlovarska získali druhý extraligový titul !!!

KV Karlovarsko se podělilo o radost z druhého extraligového titulu a díky panu Hudečkovi, který naší škole na chvilku zapůjčil pohár Vítězů, se mohli radovat i naši žáci.
Fotografie najdete ZDE v galerii.

MOC DĚKUJEME

Pojďme spolu cvičit aneb rozcvička s VK ČEZ Karlovarsko

Udržme své tělo v kondici a cvičme s čerstvými vítězi české volejbalové extraligy s VK ČEZ Karlovarsko. Moc děkujeme p. Ondřeji Hudečkovi (mj. také trenérovi volejbalu dětí na naší škole) za pořízení videa, které natočil s volejbalovým týmem pro žáky naší školy.

Odkaz na rozcvičku ZDE.

2. ročník Kampaně obyčejného hrdinství

Vážení učitelé, žáci, příznivci školy, 
10. května rozjíždíme 2. ročník Kampaně obyčejného hrdinství. Motivační video kampaně najdete ZDE. 

Jde o 7mi denní plnění výzev s ekologickým dopadem. Každý si může vybrat – ve hře je tentokrát 9 výzev. Jakou si vyberete je jen na Vás. Stačí jedna, ale s plným nasazením. Nedělejte něco, co už děláte, ale co je pro Vás fakt výzvou a až kampaň skončí, zkuste v tom plnění pokračovat další týden, tři týdny, celý rok… Udělejte ve svém životě trvalé změny.

V článku najdete znění těchto 9 výzev i formulář (deník) na zaznamenání plnění výzvy. Deník vyplňujte od 10. do 16.5., poté zašlete na e-mailovou adresu svého třídního učitele. Díky všem, kterým není lhostejné, co bude za 20, 50 let.

Všechny velmi důležité informace o akci naleznete ZDE.

 

Představujeme paní učitelky

Našim budoucím prňáčkům představujeme jejich paní učitelky. Na video ukázce se Vám představí: Anděla Davidová, 1.A (ZDE) a Dana Nekvidnová, 1. C (ZDE). Na Vaše děti se od 1.9.2021 těší také paní učitelka Danuše Menclová, budoucí třídní 1.B. 

Představujeme Vám také p. učitelky budoucích předškoláčků: Eva Křenková (ZDE) a Dana Skořepová (ZDE).

Video od učitelů pro naše žáky

Natočili jsme vzkaz našim žákům jako podporu v době pandemie.

"Moc nám ve škole chybíte! Bez Vás jsou školní budovy prázdné. Ale jen s Vámi, milí žáci, dává naše práce smysl, a to i v distanční výuce. Chceme Vám říct: MY jsme tu PRO VÁS stále, i když nyní v online prostoru." 

Video od nás naleznete ZDE.

Vaši učitelé! :-)

Mikroskopování v 6. a 7. třídách nám opravdu šlo

Několikaměsíční hledění především do zářících obrazovek způsobené distanční výukou, mohly děti konečně vyměnit za bezprostřední pozorování přírodních preparátů pod mikroskopem.

V šestých třídách jsme nahlédli do světa bezobratlých. Kromě školních vzorků pro výuku si žáci přinesli také vlastní, které nalezli v přírodě.

Sedmáci se jako začínající botanici ponořili do mikrosvěta rostlinných orgánů listu a květu.

Zajímavé fotografie z jejich bádání naleznete ZDE.

Den Země 22. 4. 2021

Den Země slaví 22. dubna již více než 193 států. Poprvé ho slavili v USA v roce 1970. ČR se k oslavám připojila v r.1990 a naše škola se do aktivit, které s tímto výročím souvisí, zapojuje od samotného počátku. Ani letošní rok tedy nebyl výjimkou (a tak jako vloni, odehrál se i letos s rouškami). Probíhal ve dvou liniích – sólo akce a společné akce. Několik jedinců se zapojilo do úklidové akce vyhlášené Správou lázeňských lesů a pomohlo tím uklidit část lesa v okolí Goethovy vyhlídky a sv.Linharta, další část – třídní kolektivy - se připojily k výzvě Ukliďme si za humny, tyto skupiny uklízely v nedalekém okolí školy (např. na cyklostezce podél řeky Ohře) a poslední - největší část žáků, rodičů a zaměstnanců školy se připojila k úklidové akci v den „D“ přímo v areálu školy.

Celý článek naleznete ZDE a fotogalerii ZDE.

Projekt „Jaké to je být:……“

V březnu svou profesi   v rámci projektu „Jaké to je být…“představila žákům 8. a 9. tříd fyzioterapeutka paní Bc. Radka Černá. V on-line besedě se žáci a žákyně dozvěděli specifika práce fyzioterapeuta, rozdíly od profese masér, se kterou se často zaměňuje, také současné trendy ve vývoji zdravotních pomůcek a různé možnosti uplatnění. Nechyběla také ukázka pomůcek, které je možné využívat a ukázka cvičení na uvolnění krku a trapézového svalu, který patří k problematickým v současné distanční výuce.
Fotografie najdete ZDE.

Projekt „Jaké to je být:……“

Proč studovat chemické obory? - tak zněla on-line přednáška pro deváté a osmé třídy, která se uskutečnila v rámci projektu „Jaké to je být….“ ve dnech 27. listopadu a 1.prosince 2020.

Žáci se dozvěděli od Ing. Oldřicha Honzáka o výrobním programu mezinárodní společnosti Synthomer a.s., která sídlí v Sokolově a obecně o všech profesích, ve kterých se mohou uplatnit v této společnosti nebo obdobných společnostech po absolvování střední školy nebo učebního oboru.

Vice informací najdete zde.

Den Země 

Lázeňské lesy připravují úklidovou výzvu. Třicet tun odpadků zůstane ročně po návštěvnících v karlovarských lázeňských lesích. Úklid a likvidace prázdných lahví od nápojů, obalů od svačin, dětských plen a dalšího odpadu stojí městskou organizaci 170 tisíc korun, efekt úklidu je často jen krátkodobý. V dubnu se do očisty lesů v okolí města může zapojit každý. Informační plakát nejdete zde. Podrobný popis akce nalezne v tomto odkazu.

Pozvi mě na oběd

Skončilo období půstu, čekají nás velikonoční hody. Co takhle pozvat na snídani, oběd nebo večeři malého hrošíka nebo surikaty? Nevíte, jaké menu připravit? V Grand restaurantu Afrika to vyřeší za Vás. A kromě účtenky Vám pošlou i pěkné poděkování. Podívejte se na stránky www.safaripark.cz/obed.

Olympiáda z anglického jazyka, zeměpisu a dějepisu

Žáci Jan Telvák a Dominik Lukáš se zúčastnili okresního kola olympiády v anglickém jazyce. Dominik Lukáš se umístil na 2. místě v kategorii IA, Jan Telvák se umístil na 1. místě v kategorii IIA a postupuje tak do krajského kola.

Štěpánka Šírková skončila v online okresním kole Zeměpisné olympiády na 2. místě a postoupila do krajského finále, kde získala krásné 4.místo. Pouze o jeden bod jí unikly stupně vítězů.

Za veliký úspěch považujeme také postup Báry Karáskové do krajského kola Dějepisné olympiády.

Děkujeme všem výše jmenovaným žákům za vzornou reprezentaci školy.

Distanční "výtvarka"

Denně se probírám desítkami výtvarných prací a mrzí mě, že nemůžeme, jak jsme zvyklí při prezenční výuce, si o obrázcích povídat, porovnávat je, společně je hodnotit. A tak mě napadlo podělit se zde v odkaze o výsledky distanční výuky 2.stupně alespoň malou výstavou – fotografie svých obrázků dělali sami žáci, ne vždy jsou fotografie kvalitní, ale i tak  ukazují jejich snahu, originalitu, úsilí a kreativitu.

Jana Burianová, učitelka VV

Kampaň obyčejného hrdinství (aktualizováno!)

Zde v příloze najdete nový článek, jak tato celorepubliková akce na naší škole proběhla.

POJĎTE DO TOHO S NÁMI – Zapojte se, zapojte celou rodinu, třídu….. 

Jako škola jsme se přihlásili do Kampaně obyčejného hrdinství.  Během jednoho týdne od 5. do 11. října 2020 budeme plnit 1 až 7 výzev dle výběru a možností každého z nás.

Všechny potřebné informace najdete zde v odkaze !!

Projekt „Jaké to je být:……“

Pokračujeme v projektu "Jaké to je být....", který je určen zejména  pro žáky osmých a devátých tříd. Dne 27. ledna 2021  formou  on-line přednášky představila svoji profesi polární bioložky významná česká vědkyně Mgr. Marie Šabacká, PhD. Žáci a žákyně se dozvěděli o tom, jak nadšení pro přírodopisnou literaturu a zájem o příběhy poláírníků může vést k celoživotnímu povolání.

Vice informací najdete zde.

Výsledky ANKETY RODIČŮ K DISTANČNÍ VÝUCE z 15. 3. 2021

Vážení rodiče,

děkujeme Vám za Vaši velkou účast v Anketě k distanční výuce.
V příloze ZDE Vám nabízíme přehled Vašich nejčastějších odpovědí, ale také závěrů a opatření, na kterých dle Vaší zpětné vazby pracujeme.

Vaše škola

Sbírka ke Dni válečných veteránů

Vzhledem k aktuální situaci většinu prostředků z veřejné sbírky u příležitosti Dne válečných veteránů věnovat na skutečnou fyzickou a sociální pomoc hrdinům, pamětníkům, kteří bojovali za naši svobodu. Teď potřebují naši pomoc oni. Výtěžek sbírky pomůže prostřednictvím Centra pomoci Paměti národa (https://pomoc.pametnaroda.cz/) konkrétním pamětníkům.

Více informací naleznete zde.

 

Příběhy našich sousedů (aktualizace)

Naše škola byla oceněna, že se ve výuce systematicky věnuje tématu moderních dějin a zapojuje se do vzdělávacích projektů z dílny Paměti národa. Ocenění naleznete zde v příloze.

Již po šesté se žáci naší školy připojují ke vzdělávacímu projektu neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a tercií víceletých gymnázií​​ 

Jejich úkolem je vyzpovídat pamětníka, natočit jeho vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a v závěru projektu vytvořit rozhlasovou reportáž.

Projekt „Jaké to je být:……“

V měsíci říjnu jsme i přes nepřítomnost žáků ve škole pokračovali v projektu „Jaké to je být…:“ kde žákům devátých a osmých tříd představují své profese osobnosti z řad přátel školy a pomáhají jim lépe se zorientovat v nabídce studijních a učebních oborů a na trhu práce.

Profesi vývojový konstruktér/ka představil formou on-line konference dne 22. října 2020 Ing. Václav Čontoš, Ph.D., který pracuje jako vedoucí podpory vývoje ve WITTE Automotive Nejdek, spol. s r.o.

Více informací a fotografie naleznete zde.

Enviromentální výchova na Bukovině

8. září 2020 se děti ze třídy 3.B vypravily na Bukovinu. Vojenské lesy a statky pro nás připravily velice pěkný program. Za nádherného počasí jsme se dozvěděli mnoho zajímavého o lese a o zvířátkách v něm žijících. Zahráli jsme si spoustu různých her. Na zarostlé louce jsme pomáhali smrčkům na denní světlo a ošetřovali jsme je proti okusu přírodní vlnou z oveček. 

Fotografie z akce najdete zde.

Projekt „Jaké to je být:……“

Profesi zoolog - potápěč představil dne 23. září 2021  Mgr. Václav Brožka, který je zaměstnancem botanické zahrady v Bečově nad Teplou a vyjíždí za svými výzkumy  světa pod hladinou zejména do Chorvatska. Žáci se dozvěděli, jaké vlastnosti jsou důležité pro potápění, jaký trénink a dokumenty musí vlastnit ten, kdo se chce potápěním živit. Celý článek včetně forografií najdete ZDE.

Projekt „Jaké to je být:……“

V rámci přípravy na budoucí povolání jsme v září zahájili projekt „Jaké to je být:……“. Zajímavé osobnosti z řad přátel školy nebo rodinní příslušníci našich žáků představují své profese a pomáhají jim lépe se zorientovat na trhu práce, v nabídce středních škol a učilišť a získat reálnou představu o tom, jaké požadavky kromě vzdělání jsou v praktickém životě na různé profese kladeny. Projekt je určen žákům osmých a devátých tříd a bude doplňovat další akce zaměřené na správnou volbu budoucího povolání a střední školy.

Profesi botanik/botanička představila dne 17. září 2020 Bc. Jaroslava Sedláčková z Přírodovědecké fakulty Univerzity v Hradci Králové, která se se žáky podělila o praktické zkušenosti a předala informace o tom, jak probíhá botanický výzkum v určité lokalitě a jejích mikrolokalitách.
Fotografie z projektu najdete zde.

Učíme se s knihovnou

Názornou výuku připravila pro děti 2. až 5. tříd ve čtvrtek 3. 9. 2020 Městská knihovna Karlovy Vary ve spolupráci s Krajskou knihovnou Karlovy Vary. Děti se učily rozeznávat rostliny, hrály divadlo, v rámci vlastivědy poznávaly významné stavby Karlových Varů. Nechyběly ani tvořivé dílny, které zorganizovaly výtvarnice z galerie SUPERMARKET WC. V rámci tělesné výchovy se házelo míčkem na cíl nebo hrálo Člověče, nezlob se. V českém jazyce se děti seznamovaly s prací knihovníka. Hravou formou se učily řadit knihy podle abecedy a zároveň v nich hledaly obrázky s hádankou z pohádek. A protože toto dopoledne bylo soutěžní, nejúspěšnější třídy získaly dort, který jim bude předán ve škole v pondělí 21. září 2020. Děkujeme všem učitelům a dětem za to, že jsme si tento den mohli hezky užít.

Za pomoc při organizaci děkujeme také všem dobrovolníkům a SPA HOTEL THERMAL za poskytnutí veřejného prostranství.

Fotografie z akce Učíme se s knihovnou naleznete zde v odkaze.

Vynikající výkon žáka naší školy

Ota Řezanka, žák 6. B naší školy, se stal v sobotu 5. 9. 2020 vítězem v šermu kordem ve své kategorii. Stal se i vítězem Českého poháru za sportovní sezónu roku 2019/2020. Je nám velkou ctí pogratulovat Otovi k získání těchto  vynikajících umístění.

Opětovný zisk titulu Ekoškola!

Na základě auditu provedeného dne 19. 6. 2020 a dodaných podkladů, rozhodla hodnotící komise o udělení titulu Ekoškola naší škole ZŠ J. A. Komenského, Karlovy Vary, příspěvková organizace. Tímto jsme získali opět oprávnění po dobu 2 let používat logo, vlajku a název Ekoškola.

Ocenění Ekotýmu naleznete zde.

Vyprávění o cestě k titulu naleznete zde.

 

Příběhy našich sousedů Karlovarský kraj

Slavnostní prezentace projektu Příběhy našich sousedu v aule Prvního českého gymnázia v Karlových Varech se velmi vydařila.
Naši žáci nás skvěle reprezentovali a my jim za to děkujeme !!!

Další fotografie najdete zde v odkaze.
Fotografie z hodnotícího dne projektu v Krajské knihovně najdete zde v odkaze.

Den Země a jeho jubilejní 50. výročí dne 23. 4. 2020

Stejně jako naše škola tak i Den Země slaví 
50. výročí a my přejeme Vše nejlepší. 

Zde v odkaze můžete shlédnout video naší žákyně Hanky Zemanové, nazvané příhodně "Krásy přírody" a věnované právě tomuto významnému svátku.

Výsledky voleb do školské rady

Vážení rodiče, 

děkujeme Vám za účast ve volbách do školské rady. V tuto chvíli jsou již hlasy sečteny a výsledky známy. Protokol o průběhu volem a výsledcích do kurie rodičů najdete ZDE v příloze.

Děkujeme Vám a přejeme příjemné léto!

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony II
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.