Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Šachový turnaj

Vítězem se stal Michal Bělohlávek (9.B), který jako jediný získal 5 bodů, o druhé místo se podělili Valeria Agurieva (7.C), Tomáš Zeidler (8.B), Kryštof Nutil (9.B) a Jiří Soukup (6.A) se ziskem 4 bodů. Mezi prvostupňovými žáky se nejlépe umístil se ziskem 3 bodů Vladimir Moskalenko (5.A). Turnaj proběhl v duchu fair play, nemuseli jsme řešit žádné spory. Poděkování patří Karlovarskému šachklubu Tietz za bezplatné zapůjčení šachových souprav s hodinami. Úspěšní žáci budou reprezentovat naši školu na Krajském kole přeboru škol v šachu, které se uskuteční dne 28. 2. 2024 v kulturním centru v Dalovicích.

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko