Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Kritéria pro výběr žáků na soutěže AŠSK

Kritéria pro výběr žáků na soutěže AŠSK

ZŠ J. A. Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

V průběhu vzdělávání od 1. - 9. ročníku neměl žák sníženou známku z chování

5 bodů

V průběhu školního roku neměl žák důtku třídního učitele ani důtku ředitelky školy.

5 bodů

V průběhu školního roku má žák minimálně 75% aktivní účasti v hodinách TV.

5 bodů                             

V průběhu školního roku roku má maxilmálně 2 poznámky v systému Edupage).

5 bodů                             

V průběhu školního roku roku má   žák splněno minimálně 50% výkonů v rámci TV (vyhodnotí učitel TV).

5 bodů

 

Minimum bodů pro účast na soutěžích AŠSK je 15 bodů.

Dne 1. 9. 2023 vydala ředitelka školy po konzultaci s vedoucím předmětové komise TV.

 

Za předmětovou komisi tělesné výchovy

Mgr. Martina Slabyhoud

Zdeněk Skala

Mgr. Robert Anderle

 

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková

ředitelka školy

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko