Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Důležité odkazy

Od roku 2010 jsme zapojeni do programu EKOŠKOLA. Roční poplatek 2500 Kč. Patříme mezi aktivní členy a můžeme tedy využívat široké nabídky podpory. Máme osvědčení o zapojení do programu, ceduli (u mě v šuplíku) i vlajku (na zdi u sekretariátu u Ježíška), můžeme využít mentoringu na míru, semináře / webináře zdarma, materiály tištěné i elektronické

web Ekoškola -       https://ekoskola.cz/cz/materialy

Les ve školehttps://www.lesveskole.cz/ - program zaměřen na učení o přírodě v přírodě

Máme již 3. rokem zaplacený členský příspěvek (990 Kč) – nyní na školní rok 2023-24, obdrželi jsme tištěné materiály pro každý ročník (2.stupeň u p.uč. Světlany Hančové, 1.stupeň u p.uč. Věry Bartošové), máme přístup k elektronickým verzím výukových materiálům, možnost konzultací k metodikám i realizaci programu, seminář na sdílení dobré praxe, 1x měsíčně Lesní zpravodaj – elektronická verze, je možno získat certifikát Lesní třída  - stačí vyplnit dotazník, přiložit fotky, máme roční patronaci nad 10 m2 Nového pralesa na Ještědském hřebeni.

Image

Roční témata - nabídka

1.třída – Les všemi smysly 
2.třída – Les (rostliny, živočichové, vztahy) – základ
3.třída – Voda v lese
4.třída – Lesní rovnováha
5.třída – Podnebí, adaptace
6.třída – Nástrahy lesa + land art
7.třída –  Mé okolí a volný čas
8. a 9.třída – Ekologie - konflikty a řešení

Image

Vypracované lekce pro EV ve výuce - odkazy na další programy

Pro učení venku – Evvo zážitkem  - učení nejen o přírodě, ale i matematika nebo ČJ venku

web Učíme se venku https://ucimesevenku.cz/co-se-ucit-venku/

https://ucimesevenku.cz/stahuji/  - materiály ke stažení, připravené výukové lekce/hodiny venku

Image

Image

Badatelství – analýza zábavně a jinak web Badatelé.cz 

https://badatele.cz/metodiky/

Bádání je když:

·       se žáci nebojí ptát

·       jsou žáci ve výuce aktivní

·       není všechna práce v hodině na učiteli

·       cítíte radost a zájem        

·       Vás učení baví

·       třída pracuje jako tým

·       se s žáky učíme od sebe navzájem

·       se najde role pro každého žáka

·       děti žasnou z vlastního objevování

Image

Badatelství v pěti krocích

1. Otázka je základ – Jak se ptát chytře a jak motivovat děti k otázkám.

2. Navrhujeme hypotézu – Proč je dobré odhadovat, jak bádání dopadne.

3. Plánujeme a ověřujeme – Bádání naučí děti víc než laborky.

4. Hledáme souvislosti – Badatelé chápou, co vybádali. A umí to předat dál.

5. Jsme akční a měníme svět -  Pokud to jde, používáme výsledky bádání v praxi.

Image

GLOBE je mezinárodní vzdělávací program, ve kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí své školy.

GLOBE (neboli Global Learning and Observation to Benefit the Environment) využívá osvědčených metod badatelsky orientovaného vyučování (BOV).

web Globe - měření a badatelství

Do výuky | GLOBE
Nabízíme školám | GLOBE (globe-czech.cz)

https://globe-czech.cz/cz/zahradni-bomba - Prostředí školy a biodiverzita

Žáci trénují výzkumné dovednosti, které využívají při realizaci vlastních terénních badatelských projektů. Na výzkum navazují konkrétní akce na zlepšení životního prostředí v okolí školy. O svých aktivitách a zjištěních žáci informují místní veřejnost. Své výstupy sdílejí v mezinárodní databázi na www.globe.gov, kde jsou k dispozici všem.

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko