Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Vice chancellor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquaenim ad minim veniam

Výchovný poradce

Mgr. Jitka Balounová

tel. 353 300 321

balounova@zskomenskeho-kv.cz

(učitelka 1. stupně)

Výchovná poradkyně pro řešení školní neúspěšnosti žáků a specifické poruchy učení. Komunikuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko - psychologické poradny a speciálně pedagogická centra), třídními učiteli a rodiči. Zajišťuje organizaci a administrativu individuální vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory a podpůrných opatření pro žáky celé školy.
Tuto výchovnou poradkyni kontaktují rodiče a učitelé v situaci, kde se dítěti zhoršil prospěch, probíhá komplikovaný nástup do školy nebo se objeví jiné vzdělávací problémy (pomalé tempo, neporozumění výuky).

VICE CHANCELLOR

Výchovný poradce

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková

tel. 353 300 333, 777 337 052

vasickova@zskomenskeho-kv.cz

 

 Výchovná poradkyně pro práci s nadanými žáky (intelektové, sportovní, hudební, výtvarné nebo taneční nadání), žáky cizinci a pro výchovné problémy žáků (záškoláctví, změny nálad, odpor ke škole, šikana, návykové látky). Komunikuje třídními učiteli, rodiči, s organizacemi podporujícími nadání dětí, školskými poradenskými zařízeními (střediska výchovné péče,pedagogicko - psychologické poradny), Centrem pro integraci cizinců, NPI, Policií ČR, OSPOD, psychology, psychiatry. 

Tuto výchovnou poradkyni kontaktují rodiče a učitelé v situaci, kdy žák projevuje smutek nebo změny nálad ve vztahu ke škole. Zajišťuje organizaci výchovných komisí, případových konferencí, intervizí a supervizí. 

Konzultační hodiny: pondělí od 14,00 - 15,00 nebo dle domluvy

VICE CHANCELLOR

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko