Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Kampaně - akce

Image

SWAP – květiny – nařízkovali jsme a nechali zakořenit mnoho pokojových rostlin, některé jsme přesadili, vše jsme nabídli na květinovém swapovacím odpoledni 24. 11. 2023, překvapil nás velký zájem.

img_3200

Image
Image
Image
Image

Projekt Otoč knihu – říjen 2023 - zapojili jsme se do celorepublikového projektu, díky této akci jsou ve vestibulu nově nainstalované „knihobudky“, a mnoho starých zničených knih našlo další uplatnění při pracovních a výtvarných činnostech.

img_3408photo

Image
Image

Kaštanobraní 2023 - Letošní podzim byl velmi úrodný a my jsme byli velmi pilní. Podařilo se nám za celou školu nasbírat 1873 kg kaštanů a 2,5 kg žaludů, což je přesně o 555,5 kg více plodů než v loňském roce. Za naši sběratelskou vášeň jsme od Lázeňských lesů a parků K. Vary obdrželi obnos ve výši 5.633 Kč.

Letos to nebyla soutěž jednotlivců ale tříd. Zapojily se všechny třídy od přípravných ročníků po 6. ročník (včetně) + ŠD. Všem moc děkujeme!!!

A kdo teda „stojí na bedně“?
1. místo – tř. 3.B - 392 kg – 1.000 Kč
2. místo – tř. 4.C - 307 kg – 800 Kč
3. místo – tř. 1.B - 287 kg – 600 Kč

Nasbírané plody, slouží jako potrava pro daňky chované v oboře Svatý Linhart. Obora se rozkládá na ploše 40 hektarů. Kromě klasické pozorovatelny nabízí i ojedinělý pohled shora na zvířata i okolní krajinu. Pokud budete mít štěstí, můžete z dřevěných lávek pozorovat zvířátka, jak si na nejen námi nasbíraných kaštanech pochutnávají.

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko