Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Plán činnosti

na školní rok 2023 - 2024:

■   v rámci programu EKOŠKOLA - témata: Odpady + jídlo (strava)
     (platí pro celou školu)
■   vytvoření Padlet nástěnky s informacemi o EVVO – náměty, inspirace
■   účast na setkání Ekoškol Karlovarského kraje v Březové - prezentace naší eko činnosti
■   přednášky s Petrem Coubalem (6. - 7. 11. 2023, 8. - 9. 4. 2024 - „Oko Země“ – ochrana zvířat, pralesa)
■   bylinkový záhon – údržba, interaktivní popis rostlin
■   účast v programu Les ve škole
■   zapojení do projektu Recyklovaní - https://www.recyklohrani.cz/cs/
■   zapojení do projektu Otoč knihu - https://ekoskola.cz/otoc-knihu/
■   účast v Kampani Obyčejné hrdinství?
■   Den Země - duben
■   fotosoutěž - květen
■   kaštanobraní - září - říjen
■   informační panel – elektronická kronika
■   kronika na webu ZŠ jako kniha

Tvořivé dílny (vánoční, velikonoční) – jarmark žákovských prací

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko