Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Školní online pokladna

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

Vaše škola umožňuje využívání Školního programu - služby, která Vám komfortně zprostředkuje
kvalitní spolupráci se školou a poskytne další služby po celou dobu docházky Vašeho dítěte.

Nyní Vám představujeme nový modul – Školní online pokladnu.

  1. Školní pokladna slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za školní akce (kino, divadlo, plavecký či lyžařský kurz, ale také např. platby za pracovní sešity a podobně).
  2. Na třídních schůzkách se dohodne výše zálohy, rodič provede úhradu na podúčet školy a ta následně strhne každou částku s přesnými údaji.
  3.  Rodič má následně online náhled do školní pokladny podobný bankovnímu účtu
  4.  Žáci nemusí nosit hotové peníze do školy, platby do školní online pokladny probíhají bezhotovostně.

Více informací naleznete v dokumentech, které jsou volně ke stažení zde

Dopis rodičům

Návod pro rodiče

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony II
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.