Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Vice chancellor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquaenim ad minim veniam

Bezplatná jazyková příprava pro žáky s odlišným mateřským jazykem


(Podpora pro žáky-cizince s příchodem do ČR v uplynulých 24 měsících).

Od školního roku 2021/22 jsme v Karlovarském kraji pověřenou základní školou, ve které je poskytována bezplatná příprava k začlenění do základního vzdělávání, zahrnující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků-cizinců, kteří na území Karlovarského kraje plní povinnou školní docházku.

Žáci s odlišným mateřským jazykem se u nás vzdělávají v jazykových skupinách/třídách prezenční formou, pod vedením aprobovaného pedagoga, který dětem pomáhá k úspěšnému začlenění do základního vzdělávání.

Pokud se žáci nemohou zúčastnit prezenční výuky, např. jsou ze vzdálenějších míst Karlovarského kraje, je možné se přihlásit do jazykové třídy distančně. Zázemí pro distanční výuku vytvoří těmto žákům jeho kmenová škola (prostor, techniku, dohled). Naše škola pak s kmenovou školou žáka spolupracuje v rámci výměny informací.

Žádost o zařazení žáka do jazykové skupiny česky ZDE, ukrajinsky ZDE, vietnamsky ZDE, rusky ZDE  jeho zákonného zástupce, podanou řediteli školy, ve které žák plní povinnou školní docházku.

  

Informace na čísle: 602337933

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko