Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Sdružení rodičů a přátel školy

 

Při škole pracuje spolek SRPŠ (Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Komenského KV, z.s. Řídí se Stanovami a Vnitřním řádem a jeho členem může být zákonný zástupce žáka naší školy, pokud pro daný školní rok zaplatí členský příspěvek 500 Kč ( za 1. dítě ve škole),  150 Kč (za 2. dítě ve škole) a 75 Kč (za 3. dítě ve škole). Příspěvek lze uhradit na číslo účtu spolku: 5437666369/0800, prosíme uveďte do zprávy pro příjemce třídu, jméno a příjmení dítěte.

Každá třída volí na třídních schůzkách svého delegáta. Ten zastupuje ve spolku členy třídy. Spolek řídí Rada rodičů, která má 3 členy v čele s předsedou. 

ОРГАНІЗАЦІЯ БАТЬКІВ ТА ДРУЗІВ ШКОЛИ

Delegáti se scházejí na schůzích.

Kontakty:
Bc. Tereza Ruth (předseda spolku - jednatel , 777038900)
Eva Sacher (člen rady)
Zuzana Kopfstein (člen rady a projektový konzultant, 606485285)
Jitka Zůzová (účetní spolku, 777071038)
IČO: 06167489
 
E-mail: 
srps.zsjakkv@seznam.cz 
 
Odměny pro děti: 

Vítězové školní soutěže o nejlépe upravenou třídu ( za 1.čtvrtletí), která navíc  pracuje se školními pravidly BEZPEČÍ - RESPEKT - SPOLUPRACE - ODPOVEDNOST. Děkujeme  firmě Cake point (774 665 627) z Jáchymovské ulice za nádherný dort.Naše projekty:

Nová relaxační místnost pro děti

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko