Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Erasmus+ a prezentace našich učitelů

Společný čas na wellbeingovém dni dne 26. 10. 2023 jsme využili ke sdílení zkušeností našich učitelů z ERSAMUS+. Naši učitelé během roku 2023 přivezli řadu zajímavostí o školství a školských systémech z Finska, Estonska a Islandu, absolvovali několik jazykových stáží v Německu, na Maltě a na Kypru a studovali metodu CLIL a IT dovednosti na kurzech na Maltě.

Erasmus + ZŠ JAK KARLOVY VARY
Erasmus + ZŠ JAK KARLOVY VARY
Erasmus + ZŠ JAK KARLOVY VARY
Erasmus + ZŠ JAK KARLOVY VARY
Erasmus + ZŠ JAK KARLOVY VARY
Erasmus + ZŠ JAK KARLOVY VARY

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko