Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace  - Telefonní čísla sekretariátu školy:  725 735 301,  353 300 321