Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

ERASMUS+ Návštěva žáků v partnerské škole v Německu


Deset žáků 7.- 9. ročníků absolvovalo v rámci projektu ERASMUS+ ve dnech 25. - 30. září 2023 první návštěvu v naší partnerské škole Pestalozzi-Gymnasium v německém městě Herne. Účast všech dětí a tří učitelů byla finančně plně podpořena projektem ERASMUS+, proto z řad žáků byli vybráni ti, kteří si svými studijními výsledky, znalostí němčiny a příkladnou reprezentací školy účast zasloužili. Zážitky ze školních lavic doplnily společné odpolední aktivity s německými studenty a učiteli v okolí školy i města Herne, Dortmundu a Kolína nad Rýnem. Nechyběla ani společná debata učitelů naší školy s německými pedagogy. O naší návštěvě píší i webové stránky partnerské školy ZDE.

Erasmus + ZŠ JAK KARLOVY VARY
Erasmus + ZŠ JAK KARLOVY VARY
Erasmus + ZŠ JAK KARLOVY VARY
Erasmus + ZŠ JAK KARLOVY VARY

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko