Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Sekretariát školy (omlouvání žáků)

Janette Lichnovská

Tel. 353 300 321, +420 725 735 301

E-mail: sekretariat@zskomenskeho-kv.cz

PROVOZNÍ DOBA: 

pondělí - pátek: 7,00 - 15,30

Sekretariát školy vyřizuje záležitosti s rodiči, především omlouvání žáků,
zprostředkovává komunikaci s učiteli a pracovníky školy,
pokud nemají přímou telefonní linku.

Mimo jiné vykonává tyto činnosti:

* administruje přihlášky žáků ke vzdělávání

* vyřizuje přestupy žáků

* vydává potvrzení

VICE CHANCELLOR

Administrativně technický pracovník

Bc. Jindřich Kaňa

Tel. 353 300 321, +420 725 735 301

E-mail: kana@zskomenskeho-kv.cz

VICE CHANCELLOR

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko