Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Školní vzdělávací program 

(ŠVP) s názvem „Učíme se s Amosem“ (1. - 9. ročník) a ŠVP s názvem „Učíme se s Amoskem“ (přípravný ročník), 

byl vytvořen pedagogických pracovníky školy, projednán s pedagogickou radou, vydán ředitelkou školy a doporučen školskou radou. Je veřejně přístupný v sekretariátu školy a elektronicky zde na stránce: 

Škola je zaměřená následovně:

přírodovědné předměty, cizí jazyky a pohybové dovednosti

Od školního roku 2023/24 vyučujeme i druhý cizí jazyk ŠPANĚLŠTINU.


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „UČÍME SE S AMOSEM“ (1. - 9. ročník):

  • Celé ŠVP je k nahlédnutí v sekretariátu školy


ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM „UČÍME SE S AMOSKEM“ (přípravný ročník)

ŠVP pro přípravný ročník  

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko