Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Učitelé II. stupně

Třídní učitelé:

6.A 

Ing. Kristýna Čermáková

cermakova@zskomenskeho-kv.cz

6.B

Bc. Tereza Horová

horova@zskomenskeho-kv.cz

7.A

Zdeněk Skala

skala@zskomenskeho-kv.cz

7.B

Mgr. Kateřina Lebedová

lebedova@zskomenskeho-kv.cz

7.C

Bc. Pavel Dynda

dynda@zskomenskeho-kv.cz

8.A

Bc. Irena Káďová

kadova@zskomenskeho-kv.cz

8.B

Ing. Jiří Soukup

soukup@zskomenskeho-kv.cz

8.C

Ing. Martin Kumpera

kumpera@zskomenskeho-kv.cz

9.A

Mgr. Beáta Spejchalová

spejchalova@zskomenskeho-kv.cz

9.B

Ing. Jana Davidová

davidovaj@zskomenskeho-kv.cz

9.C

Ing. Světlana Hančová

hancova@zskomenskeho-kv.cz 

                                                          

Netřídní učitelé:

Mgr. Roman Nedorost

nedorost@zskomenskeho-kv.cz

Mgr. Szostoková Silvie

szostokova@zskomenskeho-kv.cz

Mgr. Monika Cimprich

cimprich@zskomenskeho-kv.cz

Mgr. Nikola Kuncová

kuncova@zskomenskeho-kv.cz

Mgr. Gordana Jelínková

jelinkova@zskomenskeho-kv.cz

Mgr. Monika Kaválková

kavalkova@zskomenskeho-kv.cz

Mgr. Barbora Kulhánková

kulhankova@zskomenskeho-kv.cz

Chris A. Langley

langley@zskomenskeho-kv.cz  

Mgr. et Mgr. Petra Laufková

laufkova@zskomenskeho-kv.cz

Bc. Mirabela Paula Pleskač

pleskac@zskomenskeho-kv.cz

Mgr. et Mgr. Zdeňka Vašíčková

vasickova@zskomenskeho-kv.cz

Eva Gebhardová, DiS.

gebhardova@zskomenskeho-kv.cz

Mgr. Michaela Hýsková

hyskova@zskomenskeho-kv.cz

Miloslav Mour 

mour@zskomenskeho-kv.cz 

Mgr. Robert Anderle

anderle@zskomenskeho-kv.cz

Mgr. Martin Slabyhoud

slabyhoud@zskomenskeho-kv.cz

Mgr. Ladislava Mihálová

mihalova@zskomenskeho-kv.cz

Mgr. Josef Tichý

tichy@zskomenskeho-kv.cz

Bc. Jindřich Kaňa

kana@zskomenskeho-kv.cz

Bc. Matěj Svoboda

svoboda@zskomenskeho-kv.cz

Jiří Dietz

dietz@zskomenskeho-kv.cz

Nikola Pazderová

pazderova@zskomenskeho-kv.cz

 

Asistenti pedagoga:

Žaneta Hrbáčová

Erika Hanischová

Martina Kůrková

Jitka Ivanovská

Petra Křížová

Simona Hudcová

Dana Sztuková


Ukrajinské asistentky pedagoga:

Vasylyna Zelisko

Oksana Adamiv

Yelyzaveta Onutska

Olha Shukalova

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko