Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Učitelé I. stupně

Třídní učitelé:

Přípravná třída 1

Dana Skořepová

skorepova@zskomenskeho-kv.cz

Přípravná třída 2

Bc. Karolína Divišová

 divisova@zskomenskeho-kv.cz.

 

1.A

Mgr. Tereza Vašíčková

vasickovaT@zskomenskeho-kv.cz.

1.B

Mgr. Alena Zvolská

zvolska@zskomenskeho-kv.cz

konzultační hodiny: středa 11,40 - 12,10

1.C

Bc. Bobková Křenková Eva

krenkova@zskomenskeho-kv.cz 

2.A

Mgr. Jitka Balounová 

balounova@zskomenskeho-kv.cz

konzultační hodiny: středa 11,50 - 12,50 

2.B

Mgr. Silvie Szostoková

szostokova@zskomenskeho-kv.cz

konzultační hodiny: úterý 13,15, -13,45

2.C

Mgr. Iva Smolná

smolna@zskomenskeho-kv.cz

konzultační hodiny: úterý 12,00 - 12,35 

3.A

Mgr. Anděla Davidová

davidova@zskomenskeho-kv.cz

konzultační hodiny: úterý 13,15, -13,45

3.B

Mgr. Danuše Menclová

menclova@zskomenskeho-kv.cz

konzultační hodiny: úterý 13,15, -13,45

3.C

Mgr. Dana Nekvindová

nekvindova@zskomenskeho-kv.cz

konzultační hodiny: pondělí 12,40 - 13,10

4.A

Mgr. Věra Bartošová

vbartosova@zskomenskeho-kv.cz

konzultační hodiny: pondělí 13,00 - 13,30

4.B

Mgr. Jana Šplinarová

splinarova@zskomenskeho-kv.cz

konzultační hodiny: pondělí 13,00 - 13,30

4.C

Mgr. Eva Kocourková

kocourkova@zskomenskeho-kv.cz

konzultační hodiny: pondělí 12,40 - 13,10

5.A

Mgr. Věra Hošťálková

hostalkova@zskomenskeho-kv.cz

konzultační hodiny: pátek 11,50 - 12,20

5.B

Jana Terlová

terlova@zskomenskeho-kv.cz

konzultační hodiny: úterý 12,15 - 12,45

5.C

Mgr. Iva Valenzová

valenzova@zskomenskeho-kv.cz

konzultační hodiny: úterý 12,00 - 12,35

 

Další učitelé:

Mgr. Ladislava Mihálová

mihalova@zskomenskeho-kv.cz

konzultační hodiny: úterý 14,00 - 14,30

Bc. Mirabela Pleskač 

pleskac@zskomenskeho-kv.cz

konzultační hodiny: pondělí 13,00 - 13,30 

Mgr. et Mgr. Petra Laufková

laufkova@zskomenskeho-kv.cz

 
Miloslav Mour

mour@zskomenskeho-kv.cz

Jana Komárková

komarkova@zskomenskeho-kv.cz

Mgr. Barbora Kulhánková

kulhankova@zskomenskeho-kv.cz
  

Bc. Pavel Dynda

dynda@zskomenskeho-kv.cz

 

Simona Hudcová

hudcova@zskomenskeho-kv.cz 

 

Asistenti pedagoga:

Martina Bedlíková

Jana Kuchařová

Michaela Smetanová

Petra Zahradníková

Barbora Staňková

Oksana Mozolevska

Yelyzaveta Onutska

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko