Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Fotosoutěž 2022 - výsledky

Také v letošním školním roce se mohly děti zúčastnit fotosoutěže, která byla vyhlášena na přelom měsíců května a června. Do 14. června bylo zasláno celkem 61 fotografií. Tyto fotografie je možné vidět ve vestibulu školy nebo v elektronické podobě v tomto odkazu:

https://photos.app.goo.gl/hXrxGcAmd2ji4sDG9

Fotografie byly rozděleny do tří kategorií podle věku dětí. Největší konkurence byla mezi fotografiemi žáků 4. a 5. tříd.

VÝSLEDKY:

Kategorie: 1.– 3. třída:

  1. Jan Ruth – 3. B – fotografie ještěra
  2. Timur Rogulko – 3. C – včela na květině
  3. Daniel Šantroch – 2. B – selfie se psím kamarádem

Kategorie 4. a 5. třída:

  1. Zuzana Seidlová – 4. B - foto pejska Ausíka
  2. Adéla Kozlová – 5. A - západ slunce přes skleněnou kouli
  3. Miroslav Gruber – 4. B – medúza z Mořského světa v Praze

Kategorie 6. – 9. třída:

  1. Samuel Kříž – 8. B – červené květiny
  2. Tadeáš Dědič – 7. A – had
  3. Veronika Berman – 7. C – s křídami před školou

Všem moc za zaslané a vytištěné fotografie děkujeme. Věcné ceny budou předány ve škole během posledních červnového týdne.

IMG 20220628 WA0009 IMG 20220628 WA0010

 

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

 Pomáháme školám k úspěchu   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
kellner projekt   kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.