Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Šachový turnaj

V pondělí 20. 6. 2022 se uskutečnil šachový turnaj. Zúčastnilo se celkem 28 hráček a hráčů od 1. až po 9. třídu. Vzhledem k velkému zájmu dětí se turnaj odehrál ve školní jídelně, kde měly děti možnost využít i občerstvení v průběhu partií. Hrálo se Švýcarským systémem na 5 kol a po velkém boji se nakonec o 1. místo rozdělili Lukáš Schertler (6.A) a Jan Telvák (9.A), když oba získali 4,5 bodu. Na třetím místě skončili Antonín Kružliak (8.B) a Kryštof Gajar (5.B), oba se ziskem 4 bodů. O 5. místo se podělili Patrik Klauz (8.B), Daniel Konopa (7.A) a Adéla Osladilová (2.B) se ziskem 3,5 bodu. V kategorii prvostupňových dětí zvítězil Kryštof Gajar. Poděkování patří personálu školní jídelny za umožnění organizace akce a Karlovarskému šachklubu Tietz za bezplatné zapůjčení šachového materiálu a hodin.

Jiří Soukup

IMG 20220628 WA0007

 IMG 20220620 WA0014

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

 Pomáháme školám k úspěchu   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
kellner projekt   kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.