Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

2023/2024


- 4. 9. 2023 - první školní den - provoz školní družiny do 16.00 hodin (školní družina pro přípravné

třídy a 1. ročníky funguje až od 5. 9. 2023) .


Provoz školní družiny ve školním roce 2023/24

Od 4 .9. 2023 využívají rodiče dětí z 2. - 4. tříd čipový systém BELLhop k vyzvedávání svých dětí ze školní družiny.

Výjimka - rodiče dětí z 1. tříd a přípravného ročníku využívají zatím dvěřní hlásku (zvonek) a budou vychovatelkou vpuštěni do prostor školní družiny - viz. rozpis na dveřích.

Jak vyzvedávat děti ze školní družiny -  NÁVOD!

Vážení rodiče!
Z důvodu zvýšení bezpečnosti při vyzvedávání dětí používáme od dubna 2021 nový čipový systém BELLhop. 
CO POTŘEBUJETE VĚDĚT?
* k vyzvednutí dítěte potřebujete identifikační čip
* čip zakoupí zákonný zástupce dětí navštěvujících ŠD
* čip je na jméno osoby, která dítě vyzvedává
* počet čipů pro rodinu není omezen
Celý podrobný návod najdete ZDE v prezentaci.


Provoz školní družiny ve školním roce 2023/2024

- pro žáky 2. – 4. ročníků je provoz zahájen již dne 4. 9. 2023 od 6.00 - 7.45 hod a od 8.45 – 16.00 hod

- pro žáky 1. ročníku a přípravných tříd je provoz zahájen dne 5. 9. 2023.


Ranní družina

6,00 – 7,35 hod 

7,30 – 8,50 hod  ( pouze pondělky - půlené vyučování 1. tříd) 

·       děti jsou soustředěny do dvou oddělení a pak převedeny  do školy

Odpolední družina

  11,40 – 16,30 hod

·       děti jsou po vyučování převedeny do školní družiny

·       po obědě začíná odpolední činnost do 15,00 hod v každém oddělení

·       od 15,00 hod budou děti soustředěny do dvou až čtyř oddělení – kroužky ŠD začínají od                      1.10.2023Rodiče jsou povinni vyzvedávat děti dle údajů, které uvedli v zápisním lístku.

Má – li jít dítě z ŠD domů samo, musí rodiče tuto skutečnost uvést do zápisního lístku a přesně stanovit termín (den, hodinu), kdy dítě ze ŠD odejde.

Rodiče děti vyzvedávají osobně, popřípadě se musí děti prokázat PÍSEMNOU OMLUVENKOU.

Na telefonáty od rodičů či prarodičů není z důvodu bezpečnosti dětí brán zřetel (dítě na základě telefonátu NEBUDE uvolněno !!!).  

V době  pobytu dětí venku v čase od 13,30 – 15,00 hod nebudou děti uvolňovány (odchod ze ŠD buď ihned po obědě nebo až po návratu z procházky). Při dřívějším odchodu ze ŠD, vyzvedávejte dítě vždy do 13.30h.

Pokud rodiče opakovaně nebudou respektovat zavírací dobu ŠD, bude dítě ze ŠD vyloučeno. 

Informace vedení školy pro zákonné zástupce žáků školní družiny:

 Vážení rodiče, v případě podnětů a připomínek se obracejte na vedoucí vychovatelku Lenka Špoulová (353 300 327)

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

Česká republika chce využít prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost EU, aby se připravila na budoucnost a byla odolnější vůči krizím.

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko