Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Image

Vánoční „pinec“

V úterý 20. 12. 2022 se konal na naší škole tradiční turnaj ve stolním tenise. Soutěžili jako každý rok mladší a starší žáci druhého stupně v oddělených kategoriích. V tomto roce se už po druhé zapojil do turnaje i první stupeň. Hráči čtvrtých a pátých ročníků měli vlastní kategorii.

I. stupeň

1.místo – Herman Matěj

2.místo – Meruna Kryštof                       

3.místo – Cibuzar Richard

 

Mladší žáci

1.místo – Eldarushev Shamil

2.místo – Hradílek Ondřej                        

3.místo – Fischer Alex

 

Starší žáci

1.místo – Herman Jakub

2.místo – Štaif Petr

3.místo – Schusser Tobiáš

 

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

 Pomáháme školám k úspěchu   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
kellner projekt   kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.