Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

 

Nový školní rok 2018/19
začne v pondělí 3.9.2018 v 8:00.

Důležité informace pro rodiče žáků 1. tříd je možné najít v nasledujícím   odkazuNepřehlédněte

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
V době letních prázdnin je sekretariát v provozu ve dnech
pondělí až středa, od 10 do 12 hod. V případě potřeby volejte: 
tel. 353 300 321, 353 300 333, 353 300 325, 602 432 528.


Škola poskytuje vzdělání přes 500 žákům v 1. až 9. postupném ročníku. Výuka probíhá na 1. stupni ve 3 paralelních třídách v ročníku. Na 2. stupni se dvěma paralelními třídami v každém ročníku. Součástí školy jsou školní jídelna a školní družina a vhodné vybavení pro provozování odpoledních volnočasových aktivit – multifunkční sportovní areál a dvě tělocvičny.

 

 

Zřizovatelem školy je: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY 

IČO: 00 25 46 57
Sídlo: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 361 20

 

logoMMKV

 

Škola využívá k vedení školní matriky a hodnocení žáků systém I škola:

iskola2

 

Zprávy a informace o aktuálním dění školy najdete na Facebooku.

facebook

 

 

Škola je realizátorem projektu „Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

OP VVV

 

 

Škola je zapojena do projektu ovoce a mléko do škol.  

 ovoce    mléko

 

Škola má vlastní elearningový portál Moodle.

            

ogo