Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

Základní škola Jana Amose Komenského Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace

 

 

9.11. 2018 proběhne na naší škole sbírka ke Dni válečných veteránů.

V minulém roce jsme v rámci této sbírky vybrali nejvíce ze všech škol v Karlovarském kraji.

Budeme rádi, pokud se zapojíme i  v letošním roce.

 

 

100. výročí vzniku Československa

  28. 10. 2018 

 

25. října 2018 žáci a učitelé naší školy oslavili 100 let vzniku Československé republiky projektovým dnem. Státní hymnou, proslovem ve školním rozhlase, projektovými hodinami s tématy o T. G. Masarykovi, o první republice, státních symbolech nebo významných osobnostech českých a slovenských dějin si žáci mohli připomenout, jak významné jsou roky 1918, 1938, 1948, 1968 v historii našeho národa. Vrcholem svátečního dopoledne se stala tvorba živého obrazce ve tvaru letopočtu 1918, který žáci sestavili na hřišti školy v barvách trikolory. Vznikla tak zajímavá společná fotografie žáků i učitelů, kterou devátý ročník filmovali i pomocí dronu. Občerstvení ke stým narozeninám republiky připravila školní jídelna, která uvařila oblíbený pokrm prvního československého prezidenta – švestkové knedlíky s mákem.

Video z dronu najdete zde v odkaze:https://www.youtube.com/watch?v=J7cOOiQU-iQ&t=0s&list=LLi2xajJtbr0F56wDWXR9f2A&index=2

 

POZVÁNKA  NA  TŘÍDNÍ SCHŮZKY

které se uskuteční ve čtvrtek 15. 11. 2018

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás pozvat na podzimní třídní schůzky, které se konají dne 15. 11. 2018 od 17.00 v učebnách jednotlivých tříd Základní školy Jana Amose Komenského, Kollárova 19.

PROGRAM TŘÍDNÍCH SCHŮZEK:

16.30            9. třídy

– setkání se zástupci středních škol v učebně IX. A (2. patro)       

           17.00             všechny třídy

- sdělení třídních učitelů

- hodnocení 1. čtvrtletí školního roku 2018 – 2019

  (prospěch, chování a docházka),

- SRPdŠ

                           

Co je u nás nového najdete

zde v odkaze: Zprávy 

   
   


Naše škola je umístěna v klidné městské části Drahovice a je velmi dobře dostupná městskou hromadnou dopravou (autobus č.6). Již 48 let vzdělává žáky od 1. do 9.ročníku vždy ve dvou nebo třech paralelních třídách. I v letošním školním roce ji navštěvuje téměř 500 žáků. Důraz je kladen na výuku matematiky, přírodovědných předmětů a jazyky. Naši žáci již řadu let dosahují vynikajících úspěchů v přijímacích řízeních na střední školy i osmiletá gymnázia, proto ji rodiče pro své děti rádi vybírají.
Pro podporu rodičů a dětí zřídila škola v roce 2016 své Školní poradenské pracoviště, které tvoří školní psycholog, výchovný poradce, metodik primární prevence, speciální pedagog a sociální pedagog. Odborníci monitorují bezpečné třídní a školní klima, připravují žáky na výběr středních škol a podporují žáky nadané. Pomáhají rodičům ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálním poradenským centrem, poskytují poradenství a krizovou intervenci žákům se vzdělávacími a výchovnými obtížemi.
Žáci se pravidelně účastní různých soutěží a projektových hodin. Učitelé sdílejí otevřený pracovní prostor ve sborovnách 1. a 2. stupně, a tak jsou vytvořeny dobré podmínky pro vzájemnou komunikaci.

Na podporu výchovy, vzdělávání, sportovních a zájmových činností žáků složí školní družina, která je přednostně určena žákům 1.-5. ročníků. Školní stravování zajišťuje škola ve své vlastní školní jídelně s kapacitou až 600 strávníků. Sportovní a tělovýchovná činnost školy je realizována ve dvou tělocvičnách a v rámci venkovního sportovního areálu se dvěma hřišti. Součástí tohoto komplexu je tenisový kurt s tenisovou stěnou a hřiště pro odbíjenou s využitím pro nohejbal. Obě tělocvičny i sportovní areál nabízí škola k pronájmu veřejnosti v rámci své doplňkové činnosti. 

 

 

Zřizovatelem školy je: STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY 

IČO: 00 25 46 57
Sídlo: Karlovy Vary, Moskevská 2035/21, PSČ: 361 20

 

logoMMKV

 

Škola využívá k vedení školní matriky a hodnocení žáků systém I škola:

iskola2

  

 

Škola je realizátorem projektu „Rovný přístup“ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

OP VVV

 

 

Škola je zapojena do projektu ovoce a mléko do škol.  

 ovoce    mléko

 

Škola je zapojena do programu intenzivní podpory

Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. 

 

 

 

Škola má vlastní elearningový portál Moodle.

            

ogo