Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Balounova

Výchovný poradce

Mgr. Jitka Balounová

tel. 353 300 321

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

(učitelka I.stupně)

Tohoto pracovníka kontaktují rodiče a učitelé při administraci podpůrných opatření, individuálních vzdělávacích plánů a rozvrhu žáků, kterým jsou poskytovány intervenční hodiny na doporučení PPP nebo SPC nad rámec běžné výuky. Paní učitelka je v kontaktu s učiteli, kteří s dětmi pracují. Tohoto poracovníka kontaktujte také ve všech záležitostech žáků řešených pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP), speciálním pedagogickým centrem (SPC), střediskem výchovné péče (SVP) nebo lékařem.

* připravuje, aktualizuje a kontroluje rozvrh žáků s intervenčními hodinami

* eviduje a kontroluje individuální vzdělávácí plány (IVP)

* pomáhá třídním učitelům v administraci podpůrných opatření (PO)  a IVP

* komunikuje s rodiči při administraci PO a IVP

* hledá řešení pro školní (ne)úspěšnost žáků  

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony II
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a 

Doučování žáků škol
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.