Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Speciální pedagog

   

profil

 

 

Mgr. Zuzana Mužíková

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Speciální pedagog řeší individuální vzdělávací a výchovné problémy, pracuje formou rozhovoru se žáky a provádí analýzu klimatu tříd. Lze ji kontaktovat v konzultačních hodinách: úterý 7,45 - 8,45 nebo dle individuální dohody se žáky, zákonnými zástupci a učiteli)
Paní učitelku kontaktují žáci, učitelé nebo rodiče v případě, že se aktuálně objevily problémy vzdělávacího nebo výchovného charakteru. Pracuje v tandemu s výchovnými poradci nebo metodikem prevence. Předem je nutné domluvit schůzku emailem nebo přes sekretariát školy či třídního učitele.

 

.

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.