Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Školní poradenské pracoviště

Zajištuje poradenské a konzultační služby pro všechny žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. Je důležitým článkem, který pomáhá rodičům propojit školu se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně-pedagogickým centrem nebo střediskem výchovné péče). Jeho základním pilířem je  výchovný poradce a školní metodik prevence.
Poradenské služby podléhají platné legislativě (Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., vyhlášky č. 103/2014 Sb a vyhlášky 197/2016 Sb. ze dne 2.6.2016). 

Odborný tým dnes tvoří:

Mgr. Jitka Balounová - výchovný poradce 

Mgr. Vladimír Neumann - školní metodik prevence

Bc. Zora Bečvářová - speciální pedagog

Mgr. Aneta Sabevová - pedagog

Mgr. Jana Burianová - pedagog

Bc Eva Křenková - logoped

Ing. Světlana Hančová - kariérový poradce


Dokumenty Školního poradenského pracoviště:
Minimální preventivní program prevence rizikového chování 2020 - 2021
Program poradenských služeb Postup pro třídní učitele k prevenci a řešení výchovných problémů žáků; konkretizace školního řádu - prevence problémů, zlepšení spolupráce
Postup pro řešení a prevence školní neúspěšnosti
Postupy řešení krizových situací ve škole v oblasti rizikového chování – školní rok 2016-2017
Školní program proti šikanování Šikana a rodiče
Školní preventivní program prevence rizikového chování 2017-2018
Školní preventivní program prevence rizikového chování 2016-2017
Školní preventivní program prevence rizikového chování 2015-2016

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony II
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a 

Doučování žáků škol
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.