Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

 

Školní metodik prevence

  • Jana Terlová - 1. stupeň
    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

    konzultační hodiny: úterý 12,15 - 12,45

  • Ing. Jiří Soukup - 2. stupeň
    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Školní metodik prevence spolupracuje zejména s třídními učiteli, dalšími pedagogickými pracovníky školy a

s rodiči v těchto záležitostech:

* tvoří a dohlíží na realizaci minimálního preventivního programu

* sleduje rizika vzniku a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení

* realizuje a koordinuje aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, šikany, agresivity a dalších sociálně patologických jevů

* monitoruje sociálně patologické jevy a jejich rizika

* poskytuje přímou pomoc žákům a jejich rodičům, kteří řeší sociálně patologický jev

* koordinuje spolupráci školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky

* spolupracuje při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy

* poskytuje informační a metodické materiály o patologických jevech

* spolupracuje s rodinou v případě krizové intervence

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.