Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace   Telefonní čísla sekretariátu školy:
725 735 301
353 300 321
Základní škola Jana Amose Komenského
Karlovy Vary, Kollárova 19
příspěvková organizace
  Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321

Vice chancellor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliquaenim ad minim veniam

Zápis do přípravné třídy

 

Seznam přijatých uchazečů k základnímu vzdělávání a ke vzdělávání v přípravném ročníku od školního roku 2023/2024

Список учнів, прийнятих на базову освіту та на підготовчий курс у 2023/2024 навчальному році

 

Informace k organizaci a průběhu zápisu do přípravných tříd

Pro školní rok 2023/2024 budou zapsány do přípravných tříd děti s odkladem povinné školní docházky i děti pětileté v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Naše škola otevře 2 přípravné třídy.

Kritéria přijetí najdete  ZDE.

Kritéria přijetí pro ukrajinské děti najdete ZDE.

Formuláře k zápisu:

Žádost o přijetí do přípravné třídy

Formuláře k zápisu pro ukrajinské děti:

UA - Žádost o přijetí do přípravné třídy

 

Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

  • do datové schránky školy,

  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

  • poštou (rozhodující je datum podání na poštu), do 30. 4. 2023

  • osobním podáním ve škole v době vyhlášených zápisů nebo mimo ně, nejdéle do 30. 4. 2023

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Organizace zápisů:

Formální část zápisu - sepisuje se vlastní žádost o přijetí dítěte k povinné školní docházce a případně se vyřizují další záležitosti.


Motivační část zápisu - rozhovor učitelky s dítětem a další činnosti dítěte. Cílem je motivovat dítě pro školní docházku.  

Výsledky zápisů budou zveřejněny do 4. 5. 2023 pod přiděleným kódem zde na webu a na úřední desce školy před vchodem. 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a

        

 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy

 

 

erasmus plus

 

 

   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
    kv   mleko