Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Nadcházející události

Bylo nalezeno 47 nadcházejících událostí - Stránka 1 / 3

25
8
2022
08:30
29
8
2022
30
8
2022
09:00
31
8
2022
01
9
2022
08
9
2022
09
9
2022
15
9
2022
16
9
2022
22
9
2022
23
9
2022
28
9
2022
29
9
2022
30
9
2022
06
10
2022
07
10
2022
13
10
2022
14
10
2022
20
10
2022

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony II
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

EU   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a 

Doučování žáků škol
Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.