Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

ERASMUS+ Návštěva žáků v partnerské škole v Německu

ERASMUS+ Návštěva žáků v partnerské škole v Německu

Deset žáků 7.- 9. ročníků absolvovalo v rámci projektu ERASMUS+ ve dnech 25. - 30. září 2023 první návštěvu v naší partnerské škole Pestalozzi-Gymnasium v německém městě Herne. Účast všech dětí a tří učitelů byla finančně plně podpořena projektem ERASMUS+, proto z řad žáků byli vybráni ti, kteří si svými studijními výsledky, znalostí němčiny a příkladnou reprezentací školy účast zasloužili. Zážitky ze školních lavic doplnily společné odpolední aktivity s německými studenty a učiteli v okolí školy i města Herne, Dortmundu a Kolína nad Rýnem. Nechyběla ani společná debata učitelů naší školy s německými pedagogy. O naší návštěvě píší i webové stránky partnerské školy ZDE https://pgherne.de/.

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

 Pomáháme školám k úspěchu   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
kellner projekt   kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.