Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Image

Projekt „Jaké to je být:……“

Profesi zoolog - potápěč představil dne 23. září 2021  Mgr. Václav Brožka, který je zaměstnancem botanické zahrady v Bečově nad Teplou a vyjíždí za svými výzkumy  světa pod hladinou zejména do Chorvatska. Žáci se dozvěděli, jaké vlastnosti jsou důležité pro potápění, jaký trénink a dokumenty musí vlastnit ten, kdo se chce potápěním živit. Nechyběla ukázka potápěčského vybavení a  informace o jeho ceně a informace o odměňování práce pod hladinou, která je velmi náročná a nic se nedá uspěchat. Zopakovali jsme si některé poznatky z fyziky a z přírodopisu a naučili se nově několik gest komunikace pod hladinou.

V rámci přípravy na budoucí povolání již druhý rok realizujeme projekt  „Jaké to je být:……“. Žákům představují své profese pozvaní hosté a tím jim   napomáhají  lépe se zorientovat na trhu práce, a získat reálnou představu o tom, jaké požadavky kromě vzdělání jsou v praktickém životě na různé profese kladeny. Projekt je určen žákům osmých a devátých tříd.

Fotografie z projektu najdete ZDE.

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

 Pomáháme školám k úspěchu   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
kellner projekt   kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.