Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Image

Projekt „Jaké to je být:……“

Pokračujeme v projektu "Jaké to je být....", který je určen zejména  pro žáky osmých a devátých tříd. 
Dne 27. ledna 2021  formou  on -line přednášky představila svoji profesi polární bioložky významná česká vědkyně Mgr. Marie Šabacká, PhD. Žáci a žákyně se dozvěděli o tom, jak nadšení pro přírodopisnou literaturu a zájem o příběhy poláírníků může vést k celoživotnímu povolání. Žáci a žákyně měli možnost uvědomit si, jak se znalosti z různých oblastí mohou propojit v praxi. Cílem přednášky paní Šabacké bylo přiblížit to, co obnáší  zkoumání ledovce v oblasti Špicberského souostroví a proč jsou takové výzkumy důležité. Na Špicberkách sídlí od roku 2015 Česká arktická stanice. Žáci si rozšířili obzory ze života tamních živočichů, rostlin a mikroorganismů a měli možnost pochopit, jak se  jevy z oblasti životního prostředí  ovlivňují navzájem a "jak vše souvisí se vším". Paní Šabacká je příkladem toho, že když máte rádi své povolání, tak o něm dokážete s nadšením a  přirozeně hovořit a  vymezený čas téměř nestačil. 

Fotky z projektu naleznete zde.

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

 Pomáháme školám k úspěchu   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
kellner projekt   kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.