Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Druháčci byli pasováni na čtenáře

Druháčci byli pasováni na čtenáře

V měsíci říjnu navštívili naši žáci z druhých tříd dětské oddělení Městské knihovny na I. P. Pavlova. Přišli sem, aby ukázali, jak se naučili hezky číst. Na úvod byli v knihovně přivítáni královnou Knihomilou a následně se vydali hledat spícího Alfonse ze Čtenářova, který je svým mečem pasoval na rytíře řádu čtenářského. Vzbudit spícího Alfonze však nebylo jen tak, ale nakonec se to povedlo. Všechny děti se nejen při buzení, ale zejména při čtení, moc snažily a za svůj výkon si vysloužily glejt rytíře řádu čtenářského. Získání tohoto glejtu je opravňuje k půjčování knih v knihovně na jeden rok zdarma.
Všichni jsme si tuto slavnostní událost moc užili a budeme se těšit na další společné shledávání v prostředí knihovny.
Fotogalerii z pasování naleznete ZDE.

Bližší informace o akcích knihovně zde:
www.mestskaknihovnakv.cz

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

 Pomáháme školám k úspěchu   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
kellner projekt   kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.