Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary

Kollárova 19, příspěvková organizace - Telefonní čísla sekretariátu školy: 725 735 301, 353 300 321
.

Setkání Ekoškol Karlovarského kraje - 13. června 2022

Po 2,5 letech se konečně podařilo navázat na tradici pravidelných setkávání ekoškol KK. Potkávali jsme se pokaždé v jiné ekoškole. Nyní vyšla řada na nás, a tak se všichni sjeli do K. Varů. Přijelo k nám 25 žáků a 9 učitelů – celkem tedy 34 zástupci z 9 různých ekoškol Karlovarského kraje.  Náš ekotým připravil pro hosty nejen pestré občerstvení – využili jsme bylinky i z naší zahrádky, ale i vědomostní křížovku o J.A.Komenském, který má letos 430. výročí od svého narození, a besedu o čisté vodě zakončenou exkurzí v Čističce odpadních vod. Byl i prostor na sdílení informací, inspirací a prohlídku školy. Učitelky nadchla naše kronika, automaty na zdravou svačinku i výzdoba školy. Za správně vyluštěnou tajenku a na památku dnešního dne, obdrželi všichni účastníci odznáček – placku.

Naši žáci z ekotýmu mohou být právem hrdí na to, co společně dokázali v průběhu roku, i na to, jak se ujali celé dnešní akce, počínaje přípravami, komentováním fotoreportáže o naší činnosti, průvodcovstvím a úklidem konče. Setkání se vydařilo, všichni si ho moc pochvalovali.

ZDE přinášíme fotografie z celé akce.

Mgr. Věra Bartošová

koordinátorka EVVO

ZŠ J.A.Komenského Karlovy Vary

IMG 3789photo

 

Škola je realizátorem Výzvy
č. 63 – OP VVV - Šablony III
- Zlepšujeme kvalitu vzdělávání..

 

Zřizovatelem školy je statutární město Karlovy Vary.

 

Škola je zapojena do projektu
Ovoce a mléko do škol.

 

Škola je zapojena do programu
SYPO NPI.

preview   kv   mleko   Národní institut pro další vzdělávání a Strategické řízení a plánování ve školých a
 
Národní plán obnovy - Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.
 ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy  ZŠ J. A. Komenského, Kollárova 19, Karlovy Vary - Národní plán obnovy
  

 

 Pomáháme školám k úspěchu   

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

 

Projekt je zaměřen na mobility pedagogických pracovníků a žáků

   
kellner projekt   kv   mleko    
 


Copyright © 2019 Základní škola Jana Amose Komenského, Karlovy Vary, Kollárova 19, příspěvková organizace. Všechna práva vyhrazena.